Niederländisch - Französisch Übersetzung

Recht Niederländisch - Französisch Übersetzung

Niederländisch

Voorafgaand wordt het volgende in herinnering gebracht.

In het kader van zijn arbeidsovereenkomst met de hoofdhuurder (XXXX sa), verplicht de werknemer zich ertoe in Brussel te gaan wonen, waarbij hij een woonruimte ter beschikking gesteld kan krijgen.
 
Het hierbij gevoegde huurcontract van de woning staat op naam van de hoofdhuurder en is aan hem door de verhuurder toegekend op XXXX.
 
De verhuurder heeft toestemming verleend voor de ondertekening van de onderhavige terbeschikkingstellingsovereenkomst.
 
De hoofdhuurder verklaart dat een huurcontract op zijn naam staat en aan hem is toegekend op datum door naam voornaam van de eigenaar voor een goed gelegen op het volgende adres: adres, voor een tijdsduur van de tijdsduur van het aanvankelijke huurcontract opgeven, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van het aanvankelijke huurcontract opgeven tot en met de vervaldatum van het aanvankelijke huurcontract opgeven.
 
De hoofdhuurder moet zich jegens de verhuurder aan alle aan het aanvankelijke huurcontract verbonden verplichtingen blijven houden. De werknemer dient de verplichtingen van zijn terbeschikkingstellingsovereenkomst van het goed in acht te nemen, alsmede de verplichtingen van het aanvankelijke huurcontract dat aan de hoofdhuurder is toegekend en bij de onderhavige overeenkomst is gevoegd.
 
De werknemer kan zich ten opzichte van de verhuurder op geen enkel recht beroepen.
 

Französisch Übersetzung

Il est préalablement rappelé que :

Dans le cadre de son contrat de travail avec le locataire principal (XXXX sa), l’employé s ‘engage à s’installer à Bruxelles et se voit mettre à disposition un logement.
 
Le locataire principal est titulaire d’un bail d’habitation que lui a consenti le bailleur le XXX, annexé aux présentes.
 
Il a été délivré l’autorisation du bailleur pour la signature de la présente mise à disposition.
 
Le locataire principal précise qu’il est titulaire d’un contrat de bail qui lui a été consenti le date par nom prénom du propriétaire pour un bien sis à adresse, d’une durée de préciser la durée du bail initial à compter du préciser la date de prise d’effet du bail initial jusqu’au préciser la date d’échéance du bail initial.
 
Le locataire principal demeure tenu à l’égard du bailleur de toutes les obligations liées au contrat de bail initial. L’employé doit respecter les obligations de son contrat de mise à disposition du bien ainsi que celles du contrat de bail initial consenti au locataire principal et qui est annexé à la présente convention.
 
L’employé ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur.